Fossielen

Fossielen zijn de versteende resten van planten en dieren of de afdrukken daarvan. Met een uitgebreide collectie van fossielen, gerangschikt van oud naar jong, willen we iedereen een overzicht geven van de verschillende tijdvakken waarin het planten-  en dierenrijk zijn ontstaan.

Het Paleozoïcum is het geologische tijdvak dat duurde van 542 tot 251 miljoen jaar geleden. Het Mesozoïcum duurde van ongeveer 250 miljoen jaar geleden tot 65 miljoen jaar geleden. Het Tertiair  duurde van ongeveer 65,5 miljoen jaar geleden tot 2,588 miljoen jaar geleden. En het Kwartair duurde van ongeveer  2 miljoen jaar geleden tot het heden.