Gesteenten

De bodem en ondergrond van de aarde bestaan uit stenen. In de geologie spreekt men liever van gesteente. Dit kan bijvoorbeeld massieve rots zijn maar ook los zand.

Deze gesteenten worden in drie groepen verdeeld. Diepte gesteente of magmatisch gesteente is gesteente dat diep uit aarde komt. Afzetting gesteente of sedimentgesteente is afgezet door water, ijs of wind. En omzetting gesteente of metamorf gesteente,  is door druk, temperatuur en tijd omgezet in een ander gesteente

In het Kristalmuseum laten we u uit elke categorie diverse voorbeelden zien van de drie verschillende soorten gesteenten